Zavarivanje

Kvalificirani radnici jamče stručno proučavanje, mogućnosti proizvodnje, prilagođavajući izradu svake pojedine komponente. Pozicije se mehaničkom obradom pripreme za zavarivanje metodom MIG/MAG, u čemu se možemo posebno pohvaliti postignutom visokom kvalitetom i estetikom zavara, te u konačnosti pozicije sastaviti u finalni proizvod. Mogućnost zavarivanja različiti materijala metodama MIG-MAG, TIG.