Savijanje limova

Savijanje lima predstavlja zahtjevan proces koji iziskuje preciznost i kvalitetu. Stoga ovu uslugu za Vas obavljamo uz pomoć modernih strojeva i stručnog osoblja.

Moderna tehnologija koju koristimo za savijanje lima omogućuje obradu i kompliciranijih dijelova izrađenih od savinutog lima, odnosno, metala.
Naša poslovna politika, stručnost i potvrđeni sustav za upravljanje kvalitetom i standardima jamac su naših usluga.

Pri čemu u svakom Vašem projektu posvećujemo maksimalnu pažnju, uz poštivanje dogovorenih rokova.